Webbutveckling, grafisk design & illustration

Jämställd arbetsplats
Jämställd arbetsplats
Jämställd arbetsplats
Jämställd arbetsplats
Jämställd arbetsplats

Jämställd arbetsmiljö

Uppdragsgivare: Amphi production

Slutkund: Arbetsmiljöverket

I samarbete med: Posh industries

Uppdraget var att, för Arbetsmiljöverkets räkning, ta fram en digital enkät där besökaren kan jämföra två olika arbetsgivares arbete med jämställdhet på arbetsplatsen. I testet besvarar besökaren ett antal frågor och får efter varje avsnitt en sammanställning av resultatet från frågorna. När användaren avslutat testet får denne en lista med det sammanställda resultatet från alla delar i testet som kan skrivas ut.

Uppdraget hade höga krav på tillgänglighetsanpassning av applikationen, både funktions- och designmässigt. Designen och innehållet togs fram av Amphi Production. Posh industries och Spindelögat stod för utvecklingen av applikationen.

Här kan du se Arbetsmiljöverkets Jämställd arbetsplatstest

 Kategorier

Taggar

LIKNANDE POSTER